Archives

ПЪРВИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ СТАРТИРАХА РЕАЛНО САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В РЕГИОН СОФИЯ”

Към 30.09.2019г. първите двама предприемачи, от включилите се участници по проект “Подкрепа за предприемачеството в регион София”, с договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01.  (за повече информация тук), успешно стартираха самостоятелна стопанска дейност.

Те са развитили бизнес идеи, съответно в сферата на фризьорски и козметични услуги и търговия на дребно.

До края на проекта – 31.12.2019г., те ще могат да разчитат и на допълнителни административни и юридически услуги по конкретни казуси, както и за подготовка на самостоятелни проектни предложения за безвъзмездна помощ по ОП РЧР.

При желание за включване в преоктните дейности и получаване на консултантска подкрепа, не се колебайте да ни потърсите н апосочените по-долу контакти:

гр.София, ул.Опълченска 112А, ет.8, офис 3

тел.0878740148

email: bizconsult.bg@gmail.com

Този документ е създаден в рамкиите  на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01, проект: “Подкрепа за предприемачеството в регион София”,

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд

This entry was posted on септември 30, 2019, in Новини.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И МЕНТОРСТВО ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В РЕГИОН СОФИЯ”

 

 

 

 

 

 

 

Провежда се дейност по „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и менторство“, по проект “Подкрепа за предприемачеството в регион София”, изпълняван в рамките  на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01.  (за повече информация тук)

Планираната подкрепа включва :

– предоставянето на консултации, за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните изисквания и умения на лицата от целевата група, като ще се направи преценка на бизнес идеите, тяхната целесъобразност и жизнеспособност.

–  консултация и менторство за подготовката, управлението и цялостното менажиране на процеса, при вземането на решение за стартирането на бизнес, както и насърчаването на бизнес развитието, чрез подготовка на бъдещи стратегии и бизнес планове на лицата;

– консултации за финансирания по различни финансови източници, финансови инструменти по ОП РЧР или други подобни схеми, подпомагащи стартиращ бизнес или в подкрепа на предприемачеството/ Фонд на фондовете;

– помощ за регистрация на фирми и реален старт на стопанската дейност.

 

Дейността ще продължи до края на проекта – 31.12.2019г., като на реално стартиралите ще бъде предоставена и консултантска помощ за подготовка на самостоятелни проектни предложения за безвъзмездна помощ по ОП РЧР.

Консултациите са София-град се провеждат на адрес гр.София, ул.Опълченска 112А ет.8 офис 3

тел.за допълнителна информация и заявки – 0878740148

Този документ е създаден в рамкиите  на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01, проект: “Подкрепа за предприемачеството в регион София”,

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд

This entry was posted on юли 19, 2019, in Новини.

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО КУРСЪТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В РЕГИОН СОФИЯ”

 

Приключи курсът на обучение по предприемачество, по проект “Подкрепа за предприемачеството в регион София”, изпълняван в рамките  на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01.  (за повече информация тук)

Обучението се проведе в периода от 27.03.2019г. до 30.06.2019г. в  общо 7 групи, 4 в гр.София и 3 групи за Софийска област (гр.Сливница и гр.Елин Пелин). Всички 60 лица, включили се в курса, са успешно завършили и получили своите сертификати , като голяма част от тях продължават и в следващата дейност по “Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и менторство”.

 

Този документ е създаден в рамкиите  на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01, проект: “Подкрепа за предприемачеството в регион София”,

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд

СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В РЕГИОН СОФИЯ”

 

 

 

 

 

 

 

Стартира безплатно обучение по предприемачество, по проект “Подкрепа за предприемачеството в регион София”, изпълняван в рамките  на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01.  (за повече информация тук)

Обучението ще се извърши в  област София-град на адрес ул.Опълченска 112А ет.8 и  в гр.Сливница и гр.Елин Пелин за област Софийска. В курса ще се включат общо 60 лица, разделени в 7 групи по 8- 10 лица , относително по-равно разпределение между областен център София-град  и областен център и  Софийска област. Учебният план по провеждането на обучението ще включва цялостната концепция за предприемачеството. Планът за обучение е съобразен с основата цел на настоящата процедура.  Модулите са насочени към:

  • Създаване на обща икономическа култура на участниците;
  • Придобиване на основни познания за сферата на предприемачеството;
  • Придобиване на умения за управление на риска;
  • Придобиване на умения за управление на проекти;
  • Изграждане на лидерски умения;.

 

Включването в срещите и последващите дейности не задължават участниците за участие в следващите етапи на проекта.

 

За контакт и информация : тел.0878740148

Този документ е създаден в рамките  на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01, проект: “Подкрепа за предприемачеството в регион София”,

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд

This entry was posted on март 30, 2019, in Новини.

Вече е онлайн помощен калкулатор за изчисляването на индикативни точки

За да улесни потенциалните кандидати по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОПИК, екипът на „Бизконсулт Адвайзър“ ЕООД подготви за Вас помощен калкулатор за изчисляване на индикативните точки за проектното Ви предложение, базирани на попълненото приложение „БИЗНЕС ПЛАН“ и заложените в документацията критерии за оценка.

Получените точки са индикативни, като се допускат разлики в процеса на оценяване и не ангажират „Бизконсулт Адвайзър“ ЕООД с тяхното гарантирано получаване при кандидатстване!

За целта кликнете ТУК и следвайте указанията…

This entry was posted on януари 22, 2019, in Новини.

Стартира нов проект за подкрепа на предприемачеството в регион София

 

 

 

 

 

 

„Бизконсулт адвайзър“ ЕООД е водеща организация за изпълнение на дейности по договор BG05M9OP001-1.023-0174-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.
Проектът “Подкрепа за предприемачеството в регион София ”  има за цел да да се стимулира предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност в България, като фактор за повишаване на общото равнище на заетост в икономиката, чрез изграждане и утвърждаване на два областни центъра и реализират редица комплексни мерки в подкрепа на предприемачеството в Юго-западен район , област София-град и Софийска област .

Целеви групи: Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г. от ЮЗРП, област София-град и Софийска област.

По проекта са заложени следните дейности:

1.Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
2.Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност
3.Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и менторство.

Период на изпълнение: от 01/08/2018 г. до 01/01/2020 г.

This entry was posted on август 1, 2018, in Новини.

Tранснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж – нова процедура по ОПРЧР

BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ е новата процедура за подбор на проекти, обявена от Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 на 03.01.2016 година.

Continue reading

This entry was posted on януари 4, 2017, in Новини.

СТАРТИРА ПРОЕКТ НА „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД

baner BizДНЕС, 01/07/2016 г. СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР” ЕООД, ПО СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

Continue reading