Контакти

Бизконсулт адвайзър ЕООД

София 1233
ул.“Опълченска“ 112A, етаж 8, офис № 3
тел/факс: +359 29874419
моб. +359 878 740148
email: bizconsult.bg@gmail.com

Bizconsult advisor Ltd

112A „Opalchenska“ str, 8-ht floor, office № 3
Sofia 1233
phone/fax: +359 29874419
cell. +359 878 740148
email: bizconsult.bg@gmail.com