ПЪРВИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ СТАРТИРАХА РЕАЛНО САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В РЕГИОН СОФИЯ”

Към 30.09.2019г. първите двама предприемачи, от включилите се участници по проект “Подкрепа за предприемачеството в регион София”, с договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01.  (за повече информация тук), успешно стартираха самостоятелна стопанска дейност.

Те са развитили бизнес идеи, съответно в сферата на фризьорски и козметични услуги и търговия на дребно.

До края на проекта – 31.12.2019г., те ще могат да разчитат и на допълнителни административни и юридически услуги по конкретни казуси, както и за подготовка на самостоятелни проектни предложения за безвъзмездна помощ по ОП РЧР.

При желание за включване в преоктните дейности и получаване на консултантска подкрепа, не се колебайте да ни потърсите н апосочените по-долу контакти:

гр.София, ул.Опълченска 112А, ет.8, офис 3

тел.0878740148

email: bizconsult.bg@gmail.com

Този документ е създаден в рамкиите  на договор №BG05M9OP001-1.023-0174-C01, проект: “Подкрепа за предприемачеството в регион София”,

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд