АТЕСТА

atesta-logo

АТЕСТА™ е система за управление на компетенциите на ученици от предучилищна възраст до 12 клас (за проверка на усвоените знания), студенти (кандидат-студентски изпити, проверка на знания), служители и работници (годишна атестация на служители, системи за оценяване на процесите в организацията, провеждане на видео интервюта за работа от професионални кадри – човешки ресурси, психолози).

Целта е да бъде създаден модел на акредитиран (сертифициран) изпитен център, а в последствие и мрежа от такива), който да предоставя възможност на жителите в по-малки и отдалечени градове и хората със специални нужди да участват в кандидат-студентски изпити за ВУЗ-те в България, да посещават интервюта за работа, работодателите (включително държавни ведомства) да имат възможност да оценят компетентността и квалификациите на служителите си едновременно във всички филиали на организацията независимо от броя и местоположението им.

Към момента на българският пазар не се предлага акредитиран изпитен центът, чиито изпитни резултати да имат тежест пред българските училища, университети и работодатели, независимо дали частни или държавни. АТЕСТА™  има всички необходими предпоставки да се превърне в първият такъв център в България, а на по-късен етап и в Европа.

В условията на неспираща, нито дори забавяща темпа си глобализация и цифровизация, не само бизнеса трябва да търси начини да е по-достъпен, по-познат, по-предлаган, не, това отдавна е роля на образованието, също. Ето защо са нужни нови начини, гъвкави начини за доставка на образованието до крайният потребител. Това става не само чрез предоставяне на учебник в електронен вариант и настойчив съвет „Чети, всичко ще ти стане ясно!“, тъй като усвоените знания трябва да се доказват и прилагат, ние предлагаме система за провеждане на online изпити. Не само изпити за приключване на курс на обучение – съгласно НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, Обн. ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г., в сила от 01.01.2015 г. Издадена от министъра на образованието и науката, всеки желаещ има възможността да валидира знанията, придобити самостоятелно или в процес на работа и да получи удостоверение (свидетелство) доказващи притежанието на тези знания – е, защо не онлайн?! Лесно, удобно и най-вече по-финансово изгодно за крайният потребител, АТЕСТА™ е система за управление на компетенциите – на ученици, студенти, служители, работници. Не говорим само за образование тъй като бизнеса и държавната администрация също имат потенциална полза от АТЕСТА™ – проверка на знанията и уменията на служителите, годишни атестации – могат да бъдат попълнени не в работно време, а от дома, по път или от парка.